Přehled seminářů a konferencí pořádaných ČBkS a SBkS v posledních letech včetně plného textu příspěvků

 

Příspěvky z jednotlivých ročníků konferencí "Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí" pořádaných hvězdárnou v Úpici
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010 2009 2008  2007  2006

 

Konference s podobnou tématikou pořádané Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Lednici
Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu 2011
Trendy ve veřejné zeleni 2006

 

Monografie
Středová, H. a kol.: Mikroklima a mezoklima měst, mikroklima porostů

 

Hospodaření s vodou v krajině 2022, Třeboň 13.–14. 9. 2022. Sborník příspěvků příspěvky
Gregor Johann Mendel – meteorolog, Brno 18.–19. 7. 2022. Sborník příspěvků příspěvky
Hospodaření s vodou v krajině. Třeboň 9. - 10. 9. 2020 příspěvky
Rostliny v suchých podmínkách a klimatická změna. Lednice 23.-24. 10. 2019 příspěvky
Extrémy počasí, jejich dopady a bezpečnostní rizika. Broumov 8.–10. 10. 2019 příspěvky
Hospodaření s vodou v krajině. Třeboň 13. - 14. 6. 2019 příspěvky
Fenologie, její význam a užití. Modrá 11. - 12. 4. 2019 příspěvky
Monitorování přírodních procesů. Lednice 12. - 13. 9. 2018 příspěvky
Hospodaření s vodou v krajině. Třeboň 21. - 22. 6. 2018 příspěvky
Snow an ecological phenomenon. Smolenice, Slovakia, 19th – 21st September 2017 příspěvky
Mrazy a jejich dopady. Hrubá Voda, 26.-27.4.2017 příspěvky
Půdní a zemědělské sucho. Kutná Hora, 28.-29.4.2016 příspěvky
Smerom ku klimatickým službám. Nitra, 15.- 18.9.2015 příspěvky
Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18.-19.3.2015 příspěvky
Mendel a bioklima, Brno 3. – 5. září 2014 příspěvky
Extrémy oběhu vody v krajině, Mikulov 8. – 9. dubna 2014 příspěvky
ENVIRONMENTAL CHANGES AND ADAPTATION STRATEGIES, 9th - 11th September 2013, Skalica, Slovakia příspěvky
Voda, půda a rostliny. Křtiny 29. - 30.5.2013  příspěvky
Bioclimate 2012 - Bioclimatology of Ecosystems, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012 příspěvky
Vláhové poměry krajiny, Mikulov 4. - 5. 4. 2012 příspěvky

BIOCLIMATE - Source and limit of Social Development - International Scientific Conference 6th - 9th September 2011, Topoľčianky, Slovakia

příspěvky
 Mikroklima 2011 - Skalní mlýn 2.-4.2.2011 příspěvky
Bioklima 2010, Praha 7. - 9.9.2010 sborník, abstrakty
Voda v krajině, Lednice 31.5.- 1.6.2010 příspěvky
Sustainable development and bioclimate, 5. - 8.10.2009, Stará Lesná příspěvky
Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině, Mikulov 9 - 11.9.2008 příspěvky
Znečištění ovzduší. Metody měření a hodnocení vlivu. Mikulov 23. - 24.4.2008 příspěvky
BIOCLIMATOLOGY AND NATURAL HAZARDS, Poľana nad Detvou, Slovakia, September 17 - 20, 2007 příspěvky
Klima lesa, Křtiny 11.-12.4.2007 příspěvky
Bioklimatológia a voda v krajine. Strečno, Slovakia 11.-14.9.2006 příspěvky
Fenologická odezva proměnlivosti podnebí, Brno 22.3.2006 příspěvky
Bioklimatologie současnosti a budoucnosti, Křtiny 12.-14.9.2005 příspěvky
Evaporace a evapotranspirace, Brno 23.3.2005 příspěvky
Bioklimatologické pracovné dni 2004, Viničky 23.-26.8.2004  příspěvky
Extrémy počasí a podnebí, Brno 11.3.2004 příspěvky
Funkcia energetickej a vodnej bilancie v biologických systémoch. Račková dolina, 2.-4.9.2003 příspěvky
Mikroklima porostů,  Brno 26.3.2003 příspěvky
XIV.  Česko-Slovenská bioklimatologická konference, Lednice, září 2002 příspěvky
Extrémy prostredia (počasia) limitujúce faktory bioklimatologických procesov. Račková dolina, 10.-12.9.2001 příspěvky
Pracovní seminář SUCHO, Brno 2001 příspěvky

XIII. bioklimatologická konferencia SBkS a ČBkS

příspěvky

Agrometeorologické prognózy a modely, Velké Bílovice 1999

příspěvky
XII.  Česko-Slovenská bioklimatologická konference, V. Bílovice, 1996 příspěvky
 Klimatická změna a zemědělství, Brno 1. září 1994 příspěvky
 Agrometeorologická konference 93 příspěvky