Seznam příspěvků:

plenární přednášky:

Zuzulová V., Žilinský M., Šiška B.: POPIS OBDOBÍ SUCHA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V ČASOVOM RADE 1957 – 2016

Středa T., Haberle J., Klimešová J., Svoboda P., Středová H.: METODY PRO FENOTYPIZACI KOŘENŮ ROSTLIN Z POLNÍCH PODMÍNEK

Sekce „Monitoring změn přírodního prostředí“ 

Zajíček A., Fučík P., Kvítek T., Kaplická M.: CO ZNAMENÁ RYCHLÁ ZMĚNA TEPLOTY DRENÁŽNÍ VODY ZA SRÁŽKOODTOKOVÝCH UDÁLOSTÍ?

Kapička J., Žížala D., Brázda J., Beitlerová H.: MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Kuba M., Fabo P., Nejedlík P., Podhorský D.: MOŽNOSTI DETEKCIE HYDROMETEOROV POMOCOU ZMIEN ELEKTROMAGNETICKÉHO SIGNÁLU

Winkler J. et. al.: MONITORING VEGETACE VYBRANÉ SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Litschmann T., Rožnovský J., Salaš P.: METEOROLOGICKÉ ALTÁNKY A SLOUPY – PROSTŘEDKY MONITOROVÁNÍ PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTECH

Sekce „Dopady změn přírodního prostředí“

Knozová G., Rožnovský J.: VLIV PROSTŘEDÍ NA DYNAMIKU TEPLOTY A VLHKOSTI VZDUCHU

Baltazár T., Pejchal M., Varga I.: PREDPOVEDANIE ĎALŠIEHO ŠÍRENIA IMELA BIELEHO (VISCUM ALBUM) NA ZÁKLADE GLOBÁLNEJ ZMENY KLÍMY A NIEKTORÝCH LOKÁLNYCH FAKTOROV (review)

Rožnovský J., Burgová J.: DIFERENCE TEPLOTY A VLHKOSTI VZDUCHU V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ

 Sekce „Kořenový systém rostlin pro 21. století“, posterová sekce

Haberle J., Středa T., Svoboda P., Henzlová B., Kurešová G.: KOŘENOVÝ SYSTÉM PLODIN PRO 21. STOLETÍ – EFEKTIVNÍ PŘÍJEM VODY A ŽIVIN

Hájková L., Kožnarová V., Vráblík T., Možný M.: VYHODNOCENÍ DLOUHODOBÉ FENOLOGICKÉ ŘADY POLNÍCH PLODIN

Turňa M., Labudová L., Mikulová K., Kajaba P.: SUCHO V ROKU 2017 V KONTEXTE VÝVOJA SUCHÝCH OBDOBÍ OD ROKU 1981 NA SLOVENSKU

Sitková Z., Leštianská A., Snopková Z., Střelcová K., Zverko J.: KLIMATOLOGICKÁ ANALÝZA ROKU 2017 NA ZÁKLADE MERANÍ LESNÍCKEHO METEOROLOGICKÉHO MONITORINGU

Richterová D.: POČTY DNÍ S CHARAKTERISTICKÝMI TEPLOTAMI V ÚSTÍ NAD LABEM

Stehnová E., Středová H., Středa T., Mistr M.: FENOLOGIE JAKO INDIKÁTOR ZMĚN V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ

Kadlček L., Winkler J., Horký P.: MONITORING VEGETACE PLEVELŮ VE VYBRANÝCH POROSTECH PÍCNIN