Seznam příspěvků:

plenární přednášky:

Rožnovský J., Šiška B., Salaš P.: PROČ „MRAZY A JEJICH DOPADY“

Ludvík M.: VLIV NEGATIVNÍCH KLIMATICKÝCH JEVŮ NA PRODUKCI OVOCE V ČR

Sekce „Meteorologické podmínky výskytu mrazů“ 

Münster P., Rožnovský J., Brzezina J.: VLIV SYNOPTICKÝCH SITUACÍ NA VÝSKYT MIMOŘÁDNĚ SILNÝCH MRAZŮ

Zahradníček P., Rožnovský J., Brzezina J., Štěpánek P., Farda A., Chuchma F.: STANOVENÍ A ZMĚNA TUHOSTI JEDNOTLIVÝCH ZIM ZA OBDOBÍ 1961-2015

Střeštík J., Rožnovský J., Štěpánek P., Zahradníček P.: RŮST ZIMNÍCH TEPLOT VZDUCHU V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1961-2010

Knozová G.: ZMĚNY VÝSKYTU POSLEDNÍCH JARNÍCH A PRVNÍCH PODZIMNÍCH MRAZŮ VE STRÁŽNICI V OBDOBÍ 1925–2016

Zahradníček P., Rožnovský J., Brzezina J., Štěpánek P., Farda A., Chuchma F.: MRAZOVÉ INDEXY V CHLADNÉM PŮLROCE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Litschmann T., Rožnovský J., Salaš P., Vlk R.: TRENDY VÝSKYTU POZDNÍCH JARNÍCH MRAZÍKŮ V ČR

Sekce „Škody mrazem“

Danihelka P.: TECHNOLOGICKÉ HAVÁRIE ZPŮSOBENÉ MRAZEM

Zahradníček P., Rožnovský J., Štěpánek P., Chuchma F.: VÝSKYT SILNÝCH MRAZŮ KONCEM MĚSÍCE DUBNA 2016 S OHLEDEM NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V OVOCNÁŘSTVÍ

Bilavčík A., Zámečník J., Faltus M.: MRAZOVÉ POŠKOZOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN

Muška F., Rudolfský L., Lampíř L., Muška A. ml., Mušková A., Jakl A: HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ MRAZEM V RÉVĚ VINNÉ A OVOCNÝCH DŘEVINÁCH NA ÚZEMÍ ČR – PŘEHLED DO ROKU 1945

 Sekce „Mikroklima porostů“

Huislová, P., Vopravil, J., Khel, T., Matoušková, Š., Havelková, L.: MRAZY A JEJICH VLIV NA PŮDNÍ VLASTNOSTI

Rožnovský J., Brzezina J.: VLIV SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA PROMRZÁNÍ PŮDY

Litschmann T., Středa T.: RIZIKO MRAZOVÉHO POŠKOZENÍ PLODIN V BLÍZKOSTI VEGETAČNÍCH BARIÉR

Sekce posterů

Haberle J., Žák M., Káš M., Svoboda P.: STRNISKOVÉ MEZIPLODINY A NÍZKÉ TEPLOTY V PODZIMNÍM OBDOBÍ

Středová H., Svejkovská A., Podhrázská J., Klimešová J., Vaníčková M.: ÚČINKY MRAZU A OSTATNÍCH KLIMATICKÝCH ČINITELŮ NA ROZVOJ VĚTRNÉ EROZE NA TĚŽKÝCH PŮDÁCH

Kalíšek J., Sláma J., Ondr P., Šoch M.: VLIV NÍZKÝCH TEPLOT VZDUCHU NA MASNÁ PLEMENA SKOTU V PASTEVNÍM ODCHOVU

Potopová V., Štěpánek P., Zahradníček P., Farda A., Tűrkott L., Hiřmanová D.: VYUŽITÍ MODELŮ EURO-CORDEX PRO PREDIKCI SUCHA S OHLEDEM NA HOLOMRAZY A SRÁŽKOVÝ DEFICIT V CHLADNÉM OBDOBÍ ROKU

Potopová V., Tűrkott L., Hiřmanová D.: VYUŽITÍ MODELU CROPGRO-TOMATO PRO SIMULACI RŮSTOVÝCH PARAMETRŮ RAJČETE JEDLÉHO V POLNÍCH PODMÍNKÁCH POLABÍ

Fukalová P., Středová H., Vaníčková M., Středa T.: PROMRZÁNÍ PŮDY A VÝŠKA SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA STANICI POHOŘELICE

Leštianska, A., Slobodníková, L., Zverko J., Slobodník, B., Střelcová, K., Škvarenina, J.: VPLYV NÍZKYCH TEPLÔT NA JARNÉ FENOLOGICKÉ FÁZY VYBRANÝCH LESNÝCH DREVÍN DRIEŇOVEJ DÚBRAVY (CORNETO-QUERCETUM) NPR BOKY