Seznam příspěvků:

Adensamová Š., Schwarzová P., Kuráž V., Stránský D., Šálek J: VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY PRO ZÁVLAHY

Baltazár, T., Jaroslav Rožnovský, J.,Pejchal, M.: NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU MODELOVÁNÍ FENOFÁZÍ ROSTLIN V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ

Bulíř P.: MONITORING FENOLOGICKÝCH PROJEVŮ ROSTLIN PRO POTŘEBY KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY

Fiala R., Knozová G.: CHARAKTERISTIKY VEGETAČNÍHO OBDOBÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ A JEJICH DLOUHODOBÉ ZMĚNY (1961-2018)

Gömöry D., Krajmerová, D., Longauer, R., Hrivnák, M.: GENETICKÉ A EPIGENETICKÉ ASPEKTY FENOLOGICKÉ ADAPTACE POPULACÍ SMRKU ZTEPILÉHO A BUKU LESNÍHO NA KLIMATICKÉ PODMÍNKY LOKALITY PŮVODU

Haberle J., Tůma L., Raimanová I., Henzlová B., Kurešová G. : VLIV NEDOSTATKU VODY A ZÁVLAHY NA RYCHLOST VÝVOJE ODRŮD OZIMÉ PŠENICE VE VZTAHU K ZMĚNÁM TEPLOTY POROSTU

Jančo M., Sliacky, F., Vyskot, I., Mikloš, M., Škvareninová, J., Škvarenina, J.: VYUŽITIE FENOLOGICKÝCH KAMIER PRI MONITORINGU SNEHOVEJ POKRÝVKY V HORSKÝCH LESNÝCH EKOSYSTÉMECH

Kubíková, Z., Smejkalová H., Kadaňková P., Hutyrová H., Pelikán J.: VYUŽITÍ FENOLOGICKÉ STUPNICE BBCH A JEJÍCH MODIFIKACÍ PŘI HODNOCENÍ VÝVOJE U SVAZENKY

Litschmann T., Ouředníčková, J., Skalský, M.: MOŽNOSTI VYUŽITÍ TEPLOTNÍCH SUM PŘI SIGNALIZACI OŠETŘENÍ PROTI PILATCE JABLEČNÉ V SADECH

Lukasová V., Železník J., Škvarenina J., Škvareninová, J., Bošeľa, M., Hlavatá H., Snopková Z.: VPLYV VYBRANÝCH BIOMETEOROLOGICKÝCH FAKTOROV NA FENOLOGICKÉ FÁZY BUKA LESNÉHO (FAGUS SYLVATICA L.) NA SLOVENSKU.

Mikloš M., Škvareninová, J., Škvarenina, J.: VZŤAH MEDZI TOPENÍM SNEHOVEJ POKRÝVKY A KVITNUTÍM SKORÝCH DRUHOV BYLÍN NA LYŽIARSKOM SVAHU STŘEDISKA DONOVALY – STAROHORSKÉ VRCHY

Muška F., Rožnovský, J., Pavloušek, P., Baltazár, T., Hrudová, E., Muška, A., Mušková, A.: SROVNÁNÍ DATA PRVNÍCH VÝSKYTŮ PLÍSNĚ RÉVOVÉ NA RÉVĚ VINNÉ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1965-2018

Muška F., Rožnovský, J., Pavloušek, P., Baltazár, T., Hrudová, E., Muška, A., Mušková, A.: SROVNÁNÍ DATA PRVNÍCH VÝSKYTŮ OBALEČE MRAMOROVANÉHO A OBALEČÍKA JEDNOPÁSÉHO NA RÉVĚ VINNÉ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1975-2018

Nezval O.: PHENOCAM: NOVÁ METODA PRO DETEKOVÁNÍ FENOLOGICKÝCH FÁZÍ VE SMRKOVÉ MONOKULTUŘE NA STANICI RÁJEC, DRAHANSKÁ VRCHOVINA

Prášil, I. T., Musilová J., Hermuth J., Kosová K., Klíma M., Vítámvás P.: FENOLOGIE PŠENICE

Rožnovský J., Vyskot I.: HISTORIE, VÝVOJ A VÝZNAM FENOLOGIE

Salaš, P., Burgová, J., Rožnovský, J., Litschmann, T., Čadová, B., Vlk, R.: VLIV MIKROKLIMATU VYBRANÝCH STANOVIŠŤ V CENTRU MĚSTA BRNA NA FENOLOGICKÉ PROJEVY DŘEVIN

Sitárová Z., Gecelovská, J., Snopková, Z., Škvareninová, J.: PLATNOSŤ FENOLOGICKEJ PRANOSTIKY V PODMIENKACH NASTÁVAJÚCEJ KLIMATICKEJ ZMENY

Slobodník B., Slobodníková, L., Škvareninová, J., Škvarenina, J.: ROZDIELY V NÁSTUPE JARNÝCH FENOFÁZ JASEŇA MANNOVÉHO (FRAXINUS ORNUS L.) V RÔZNYCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

Stehnová E.,Středová H., Středa T. : MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ FENOLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ V OBORU APLIKOVANÉ A KRAJINNÉ EKOLOGIE

Šiška B., Zuzulová, V., Žilinský, M.: FENOLÓGIA SUCHA NA SLOVENSKU

Škvareninová J.: FENOLÓGIA AKO UKAZOVATEĽ ZMIEN V KRAJINE

Türkott L., Potopová, V., Luta, T.: FENOLOGIE JAKO SOUČÁST RŮSTOVÉ ANALÝZY PŘI PĚSTOVÁNÍ RAJČETE JEDLÉHO V POLNÍCH PODMÍNKÁCH

Vávra R., Litschmann, T., Danková, V.: TEPLOTNÍ POŽADAVKY NA DORMANCI TŘEŠNÍ V PODMÍNKÁCH ČR

Zelinka, L.,Kvas A., Rožnovský, J., Škvarenina, J.: PRÍSPEVOK K POZNANIU ZOOFENOLÓGIE ZAJACA POĽNÉHO V OBLASTI HORNOMORAVSKÉHO ÚVALU>