Seznam příspěvků:

Jan Haberle, Gabriela Kurešová, Kateřina Křížová, Jan Lukáš, Pavel Svoboda, Ivana Raimanová, Martin Stehlík : Mapy prostorové variability vodní kapacity půdy

Klára Kosová, Pavel Vítámvás, Jana Musilová, Ilja T. Prášil: Fenotypování suchovzdornosti ječmene

Josef Kučera, Jana Podhrázská , Jan Szturc: Vliv větrolamu na okolní prostředí v zájmovém území Bulhary

Zbyněk Kulhavý: Hydromeliorace – výzvy pro další desetiletí

Tomáš Litschmann, Jaroslav Rožnovský, Petr Salaš, Jana Burgová, Martin Lošák, Tomáš Vymyslický: Stanovení půdních hydrolimitů na písčitých půdách Hodonínska in situ

Tomáš Litschmann, Petr Salaš, Jana Burgová, Helena Zahradníková: Příspěvek ke kvantifikaci potřeby vody u rostlin pěstovaných v kontejnerech

Martin Milický, Jan Baier: Hodnocení bilance zásob podzemních vod v jihočeských pánvích a prognózy jejího vývoje

Igor Pelíšek: Příklady celostních adaptačních řešení při zohlednění specifik regionů

Jaroslav Rožnovský, Petr Salaš, Jana Burgová, Radoslav Vlk: Dynamika teploty a vlhkosti půdy v závislosti na působení aplikovaných pomocných půdních látek

Pavla Schwarzová, Jan Šálek, Václav Kuráž: Metody a způsoby hospodaření s vodou při řešení podrobné závlahy

Luboš Tűrkott, Vera Potopová, Marie Musiolková, Rafique Ahasan Chawdhery, Nina Muntean: Odhad teploty půdy ve vztahu k mrazuvzdornosti ozimé pšenice pomocí statistického modelu

Radovan Tyl, Matěj Jedlička, Václav David, Adam Beran: Hydrologická bilance vybraných povodí ČR se zaměřením na suché období 2015-2019

Radovan Tyl, Matěj Jedlička, Václav David, Adam Beran: Hydrologická bilance vybraných povodí ČR se zaměřením na suché období 2014-2018

Vymyslický Tomáš, Lošák Martin, Salaš Petr: Obalování osiva a polní vzcházivost vybraných druhů trav a jetelovin

Ilja Vyskot, Alice Kozumplíková: Dopady sucha a jeho důsledků na bioprodukční funkci lesů ML Dačice