Seznam příspěvků:

Josef Haar

Pozemkové úpravy v komponované krajině

Jana Podhrázská  

Opatření na ochranu půdy a vody v pozemkových úpravách

Hana Pokladníková, Jana Podhrázská, Ivan Novotný, Tomáš Středa

Eroze půdy na jižní moravě

Jan Vopravil, Taťána Vrabcová, Tomáš Khel, Ivan Novotný, Jana Banýrová

Vývoj a degradace půd v podmínkách očekávaných změn klimatu

Vítězslav Vlček, Martin Brtnický, Eduard Pokorný

Pedoklimatické změny některých půdních vlastností

Mojmír Kohut, Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma

Dlouhodobá zásoba využitelné půdní vody a její variabilita na území České republiky

Jaroslav Rožnovský, Petra Fukalová, Filip Chuchma, Tomáš Středa

DYNAMIKA PODNEBÍ JIŽNÍ MORAVY VE VZTAHU K VYMEZENÍ KLIMATICKÝCH REGIONŮ

Jaroslav Rožnovský, Petra Fukalová, Hana Pokladníková

Predikce klimatu jižní Moravy

Jaroslav Chyba

Vodhospodářská bilance a zemědělská výroba

Jaroslav  Benda

Závlahová zařízení, stav a perspektiva

Tomáš Litschmann, Jaroslav Rožnovský

Travní porost v ovocném sadu z pohledu  vývoje půdních vlhkostí a závlažování

Pavel Spitz, Josef Zavadil

Závlahový režim zemědělských  plodin a jeho řízení 

Zbyněk Kulhavý, Mojmír Soukup

Zemědělské Odvodnění a krajina

Vlastimil Krejčí, Marek Viskot

Voda v krajině jižní Moravy, Dyjsko-Svratecká soustava

 Karel Štěpaník

Z historie závlah na Břeclavsku