Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí


Bulletin
 

příspěvky přednesené na konferenci v Úpici ve  dnech 14. – 16. 5. 2013

ISBN  978-80-86303-38-3Obsah:Orloje Uhreskobrodska

prezentace

Rostislav Rajchl

8

Pohyb Slunce k těžišti sluneční soustavy a sluneční cykly

Jiří Čech

12

Sluneční cykly v prvním století třetího tisíciletí našeho letopočtu

Jiří Čech

17

Vliv sluneční aktivity na děje v kometárním ohonu

prezentace

Petr Horálek

21

Výpočet obyvatelných zón exoplanet

prezentace

Pavel Pintr

22

Zatmění Slunce v roce 2012 

Jan Sládeček

23

Nové způsoby detekce meteorů

prezentace

Ladislav Křivský

28

Simulace zbytkových optických vad objektivu 210/3452 slunečního spektrografu na observatoři v Ondřejově

prezentace

Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Radek Melich 

29

Zobrazovací vlastnosti několika význačných reflektorů

prezentace

Zdeněk Rail, Daniel Jareš

37

Projekt „Seismologie ve školách“ v České republice

prezentace

Jan Zedník, Petr Jedlička, Jana Doubravová

46

Modelace zemského povrchu vodou

prezentace

Blanka Šreinová

47

Evropský satelitní navigační systém Galileo

prezentace

Josef Boška

48

Souvislost mezi dlouhotrvající vysokou sluneční/geomagnetickou aktivitou a změnami geopotenciálních výšek v zimní dolní atmosféře

prezentace

J. Bochníček, H. Davídkovová, P. Hejda, R. Huth

49

Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu

prezentace

Jaroslav Střeštík

50

Jak reaguje horní atmosféra a ionosféra na globální změnu klimatu?


prezentace

Jan Laštovička

56

Využití termálního monitoringu v meteorologii a agrometeorologii

prezentace

Tomáš Středa, Hana Středová, Bronislava Mužíková, Radovan Pokorný

62

Vyhodnocení směru a rychlosti větru na stanici Tušimice v období 1968–2012

Lenka Hájková, Věra Kožnarová

67

Vysoké koncentrace PM10 v ovzduší během ledna a února 2013

prezentace

Jan Sládeček

75

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ)

prezentace

Martin Novák

78

Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů

prezentace

Jaroslav Střeštík

        84

Kozmické žiarenie a oblačnosť na Lomnickom štíte

prezentace

M. Kancírová, K. Kudela, I. Parnahaj

88

Klimatické změny  -  aktuality do roku 2012

Pavel Oupický

93

Analýza emisních čar v čistícím a plazmovém výboji v naparašovacím stroji UPM810

Pavel Oupický

101

Vliv teplotních extrémů na kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost v městské a venkovské populaci v ČR

prezentace

Aleš Urban, Hana Davídkovová, Jan Kyselý

102

Lunisolárne slapy v čase pôrodov a úmrtí človeka

Miroslav Mikulecký Jr, Miroslav Mikulecký Sr

103

Cykly geomagnetické s sluneční aktivity: spojení s vědeckou produktivitou?

Miroslav Mikulecký Sr,,  Margita Mozoľová

110

Příroda : fyzikální pátrání

prezentace

Pavel Novák

120

Člověk : biofyzikální pátrání

prezentace

Pavel Novák

121

Kvantovaná ekonomie

prezentace

Jiří Mihola, Milan Vlach

122

Křižovatky  na  cestách  poznání

prezentace

Mirek Klvaňa

128

Optimalizace  vlastností  dalekohledu  AFDT

prezentace

Tomáš Klvaňa

130