Seznam příspěvků:

M. Čermák, N. Braťková: Zavlažovací systémy pro travnaté plochy

M. Doleželová: Teplotní poměry jižní Moravy v období 1961−2014 a změny v jejich extremitě

J. Haberle, P. Svoboda, I. Raimanová, G. Kurešová: Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice

P. Hrubý: Vývoj parametrů podzemních vod v neogenních zvodních dyjsko-svrateckého úvalu

P. Janál, P. Münster, Z. Hadaš: Střednědobá předpověď průtoků pro účely stanovení rizika výskytu hydrologického sucha

Ľ. Jurík, D. Húska, M. Sedmáková: Malé vodné nádrže v SR – ohrozený zdroj vody pre závlahy?

B. Kandra, M. Gomboš: Vplyv hydrometeorologických podmienok na vznik pôdneho sucha na Východoslovenskej nížine

J. Klimešová, T. Středa, H. Středová: Tvorba kořenového systému a výnos zrna ječmene jarního v odlišných vláhových podmínkách

G. Knozová: Vydatnost srážek v Brodě nad Dyjí (2000-2014)

M. Kohut, J. Haberle, F. Chuchma, T. Středa: Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové zóně zemědělských plodin

V. Kožnarová, L. Hájková: Variabilita srážek v agrometeorologickém roce na stanici Praha Karlov v období 1921/22 až 2013/14

M. Krátký: Městské odpadní vody – významný zdroj vody pro závlahy

Z. Kulhavý: Uplatnění drenážního podmoku pro nalepšení vláhové bilance pěstovaných plodin

T. Litschmann: Vyhodnocení 10-ti letých měření půdních vlhkostí ve vztahu k vybraným indikátorům sucha s měsíčním krokem

A. Malý: Automatizovaná rekonstrukce hydrogramu z průměrných denních průtoků

P. Nalevanková J. Vido, R. Kandrík, K. Střelcová, P. Borsányi: Parametrizácia indexov sucha na fyziologické prejavy lesných drevín

V. Novák, H. Hlaváčiková: Metóda diagnostiky vodného režimu pôdy pre návrh závlah

J. Novotná, P. Burda, P. Vylamová: Podzemní voda jako stabilizační prvek hydrologického cyklu – zdroje, možnosti a ztráty

I. Pelíšek: Příspěvek k řešení změn vlastností půdních makropórů při podpovrchové retenci a retardaci vod

P. Schwarzová, T. Laburda, O. Pavlík, N. Uliarczyková: Výuka závlah a testování půd na Laboratorním dešťovém simulátoru ČVUT v Praze

J. Střeštík, J. Rožnovský, P. Štěpánek, P. Zahradníček: Změna hodnot dešťového faktoru na síti stanic v ČR v období 1961-2010

B. Šiška, J. Takáč, V. Zuzulová, J. Vavrovič: Analýza citlivosti územia z pohľadu distribúcie vody v poľnoshospodársky využívanej krajine v podmienkach meniacej sa klímy

V. Veverka: Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů

J. Vopravil, T. Khel, L. Havelková: Vitalita půdy a její vliv na škody způsobené suchem

P. Zahradníček, A. Farda, B. Szabó-Takács, P. Štěpánek: Nástup mediteránního a subtropického typu počasí ve Střední Evropě z pohledu jak reálných, tak RCM dat v projekci do konce 21. století

V. Zuzulová, J. Vavrovič, B. Šiška: Využitie PDSI pre identifikáciu sucha v podmienkach Slovenska