logo
Rostliny v suchých podmínkách a klimatická změna
Photo 1Photo 2Learning is FunPhoto 3
Welcome

Konference má za cíl prezentovat nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu, souvisejícího s problematikou reakcí rostlin na měnící se stanovištní podmínky či moderních přípravků a pomocných půdních látek. Jedná se především o periody sucha a výkyvy teplot, tj. faktory, které mají komplexní vliv na ostatní parametry prostředí a ovlivňují kvalitu vývoje rostlin. Příspěvky v odborných sekcích budou tematicky zaměřeny pro oblast zahradnictví, zemědělství, lesnictví a bioklimatologie.

Odborné sekce: Zahradnictví a lesnictví, Zemědělství a klimatická změna, Bioklimatologie a problematika sucha