School Website
Rostliny v suchých podmínkách a klimatická změna
Photo 1Photo 2Learning is FunPhoto 3
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta Lednice
Zemědělský výzkum, spol. s r. o., se sídlem v Troubsku
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., se sídlem v Zubří
Česká bioklimatologická společnost, z.s

Organizační výbor:

• Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. - předseda
•Ing. Martin Lošák
•Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.
•Ing. Marcela Laštůvková
•Ing. Jana Burgová, Ph.D.
•Ing. Magdalena Tvrzníková
•Petra Juřenová
•Markéta Holíková
•RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D.

Vědecký výbor:

• doc. Dr. Ing. Petr Salaš - předseda
•RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
•Ing. Radek Macháč, Ph.D.
•doc. Dr. Ing. Alena Salašová
•prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
•Ing. Jan Pelikán, CSc.
•prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
•prof. Ing. Viera Paganová, Ph.D.
•Ing. Barbora Badalíková
•RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.