School Website
Rostliny v suchých podmínkách a klimatická změna
Photo 1Photo 2Learning is FunPhoto 3

Recenzenti:

• Ing. Barbora Badalíková
•RNDr. Tomáš Litschmann,Ph.D.
•prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
•Ing. Radek Macháč, Ph.D.
•RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
•prof. Ing. Viera Paganová, Ph.D.
•prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
•prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
•Ing. Jan Pelikán, CSc.
•RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
•doc. Dr. Ing. Petr Salaš
•doc. Dr. Ing. Alena Salašová
•Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.