Příspěvky z konference "AGROMETEOROLOGIEKÉ MODELY A PROGNÓZY"

Velké Bílovice 3. - 4.3.1999

I. Agrometeorologické prognózy v ČR a SR

Úvod

Ilčík, O.: 

Využití listových hnojiv řady Wuxal ve výživě vinic

Litschmannn, T.:

Nové prostředky k monitorování některých meteorologických veličin při signalizaci chorob a škůdců a při výzkumné činnosti

Muška, A.:

Agrometeorologické prognózy v české republice v letech 1961 - 1979 a ve Slovenské republice v letech 1961 - 1992

Juroch, J.: 

Využití počítačových programů a automatických meteorologických stanic v ochraně rostlin

Litschmann, T.: 

Metodika výpočtu sum hodinových teplot vzduchu z denních teplotních extrémů a možnosti jejich použití

Svoboda, J., Brotan, J.: 

Vliv některých meteorologických faktorů na růst a vývoj ječmene jarního v roce 1998 v Žabčicích

Valentová, B., Rožnovský, J. 

Srovnání chodu teploty a relativní vlhkosti vzduchu mezi porostem brambor a meteorologickou stanicí

II. Agrometeorologické modely a jejich využití

Vitoslavský, J., Kohut, M.: 

Agrometeorologické výpočatní a informační soustava - možnost jejího využití

Majerčák, J., Novák, V., Vidovič, J.: 

Mathematical Modelling of Maize (ZEA MAYS, L.), Yield due to Soil Water Regime

Matejka, F., Hurtalová, T.: 

Matematický model charakteristik vodného režimu rastlinných porastov

Šťastná, M., Žalud, Z 

Využití růstového modelu formou citlivostní analýzy vybraných meteorologických údajů

Žalud, Z., Dubrovský, M.: 

Analýza produkčního procesu pšenice ozimé v podmínkách možné změny klimatu

III. Mikroklima porostů

Hurtalová, T, Matejka, F.:

Energetická bilancia porastov a ich mikroklíma

Špánik, F., Repa, Š., Šiška, B.:

Analytický vzťah medzi podnou vlhkosťou pod porastom jarného jačmeňa a ornicou - štandardom agrometeorologickej stanice

Toman, F.:

Výskyt erozně účinných dešťů v období 1961 - 1995 v oblasti jižní Moravy

Vyskot, I.:

Vliv znečištění ovzduší na újmu celospolečenských funkcí lesů

Marková, I., Pokorný, R.:

Extinční koeficient - charakteristika radiačního režimu rostlinného porostu