Seznam příspěvků:

Jan Čermák: Zahraniční přístupy k řešení dopadů a rizik, plynoucích z extrémů počasí

Viktória Ďuricová, Ján Černecký, Peter Mederly, Bernard Šiška, Mariána Eliášová: Hodnotenie vybraných ekosystémových služieb - regulácia kvality ovzdušia, regulácia miestnej klímy a regulácia globálnej klímy v Slovenskej republike

Mariana Eliašová , Bernard Šiška , Ján Kollár , Viktória Ďuricová: Vplyv poveternostných podmienok na formovanie spoločenstiev bystrušiek rodu Carabus na lesnom stanovišti na lokalite Bábsky les

Milan Gomboš, Branislav Kandra, Andrej Tall, Dana Pavelková, Lucia Balejčíková: Dopady pôdneho sucha na vodný režim nenasýtenej zóny pôd ČR

Lenka Hájková, Věra Kožnarová: Změna v trvání pylové sezony vybraných pylových alergenů v období 1991–2019

Gražyna Knozová: Výskyt přívalových dešťů na Jižní Moravě podle ombrografických měření

František Muška, Jaroslav Rožnovský, Pavel Pavloušek, Antonín Muška, Anna Mušková: Hospodářsky významné výskyty padlí révového (Erysiphe necator) na révě vinné (Vitis vinifera) v České republice v letech 1961–2018

Jiří Němec, Libuše Pražáková: Pozemkové úpravy v podmínkách klimatických změn

Martin Novák: UTCI jako výstup modelu ALADIN, možnosti využití pro biometeorologickou předpověď

Igor Pelíšek: Odolnost hydromelioračních systémů vůči vybraným extrémním situacím

Dáša Richterová: Změny v počtu dní s letními a tropickými teplotami v Ústí nad Labem

Jaroslav Rožnovský, Martin Plachý: Zásady měření teplotních a vlhkostních poměrů pracovního prostředí

Jaroslav Rožnovský, Hana Středová, Tomáš Středa: Extrémy počasí a environmentální bezpečnost

Eva Stehnová, Petra Fukalová, Hana Středová, Tomáš Středá: Aplikace fenologických pozorování v kontextu environmentální bezpečnosti

Jaroslav Střeštík: Extrémní teploty vzduchu v pražském Klementinu 1775-2018

Kristýna Vavrečková, Lenka Šigutová, Lenka Schreiberová, Pavel Danihelka: Indexy hodnocení tepelného komfortu ve spojitosti s pracovními předpisy