Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředís


Bulletin

příspěvky přednesené na konferenci v Úpici ve dnech 13. – 15. 5. 2014

ISBN 978-80-86303-41-3Obsah:


Korektor komy D.M.Maksutova
Zdeněk Rail, Daniel Jareš, David Vápenka
7
Konstrukce spektroskopu pro pozorování hvězdných spekter
Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Pavel Pintr, David Vápenka
17
Optické parametry objektivu Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici
Zdeněk Rail, Zbyněk Melich
26
Úvaha nad slunečními extrémy
Jiří Čech
39
Fyzikálně astronomické úvahy
Pavel Oupický
41
Seismická aktivita na Trutnovsku a Náchodsku v letech 1000 - 1900
Eva Marková
48
Vliv horkých vln na kardiovaskulární nemocnost a úmrtnost v České republice, 1994–2009
Hana Davídkovová, Jan Kyselý, Eva Plavcová, Jan Kynčl, Bohumír Kříž
51
Preference pravé či levé strany
Jaroslav Střeštík, Karel Damián Skočovský
52
Porovnání denních výjezdů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a vybraných meteorologických charakteristik
Martin Novák
57
Analýza erozních deflátů s využitím pokročilých metod
Hana Středová, Tomáš Středa
66
Modelace zemského povrchu větrem
Blanka Šreinová
72
VYHODNOCENÍ VÝSKYTU SUCHA NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968–2012
Lenka Hájková, Věra Kožnarová
73
Tři jasné bolidy
Marcel Bělík, Ladislav Křivský
78
Člověk ve svém nočním prostředí aneb o ztrátě tmy
Pavel Suchan
84
Sluneční erupce: „pomalý“ vítr, plazmová oblaka a magnetické bouře aneb rozmary kosmického počasí
Miroslav Bárta
85
Úplné zatmění Slunce 3. listopadu 2013
M. Bělík, M. Druckmüller, C. Emmanouilidis, P. Horálek, J. Sládeček, P. Štarha, K. Molnár, S. Habbal
86
Pravda a iluze
Jiří Mihola
94