Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí


Bulletin
 

příspěvky přednesené na konferenci v Úpici ve  dnech 17. – 19. 5. 2011

ISBN  978-80-86303-32-1


Obsah:

 

Dlouhotrvající efekt zajímavé aktivity na Slunci

Jan Klimeš ml. a Jan Klimeš st.  (Animace1, animace2, animace3, animace4, animace5, animace6)

8

21 let úplných zatmění Slunce

Marcel Bělík, Eva Marková, Ladislav Křivský

11

Barycentrum - Slunce - sluneční činnost

Jiří Čech

16

Doplnění katalogu polárních září pozorovaných v nižších šířkách 1001-1779

Jaroslav Střeštík        (Příloha)

23

Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu

Jaroslav Střeštík, Miroslav Mikulecký Sr.

27

TOPTEC – nové možnosti realizace zakázkové optiky

Radek Melich, Vít Lédl, Zbyněk Melich

31

Korekce optických vad astronomických zrcadel

Zdeněk Rail, Daniel Jareš, David Tomka, Roman Doleček

36

Emisní spektrální čáry atomů: Profil - rozšíření - pološířka

Pavel Oupický

54

Zobrazovací vlastnosti několika historických dalekohledů ze 17. století

Zdeněk Rail, Daniel Jareš, David Tomka, Roman Doleček 

62

Celosvětový projekt CAWSES-II – Klima a počasí systému Slunce-Země

Jan Laštovička

72

Změny tlakových polí v zimní polární dolní stratosféře a sluneční/geomagnetická aktivita

Bochníček J., Davídkovová H., Hejda P. a Huth R.   (Prezentace)

80

Satelitní navigační systémy a ionosféra

Boška Josef      (Prezentace)

81

Modernizace seismologické stanice Úpice v rámci projektu CzechGeo/EPOS

Jan Zedník, Petr Jedlička        (Prezentace)

82

Geologické katastrofy v dějinách Země

Blanka Šreinová       (Prezentace)

83

Jihoafrická astronomická observatoř s 11 m teleskopem SALT

Jan Sládeček

84

Roční chod koncentrací PM10 v porovnání s imisním limitem

Jan Sládeček

87

Vliv fenologických a meteorologických podmínek na koncentrace CO2 na rozhraní biosféry a atmosféry

Daniel Bareš, Martin Možný, Jiří Novák       (Prezentace)

91

Fenologický kalendář přírody České republiky

Hájková Lenka, Kohut Mojmír, Novák Martin, Richterová Dáša   

92

Podivné chování UTCI při extrémně větrném počasí

Novák Martin

98

Detekce a monitoring „micro urban heat islands“

Středa Tomáš, Středová Hana, Rožnovský Jaroslav

      102

Výstražná meteorologická služba v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ)

Arnošt Šír

107

Vliv klimatu na psychologii populace

Jan Sitar

109

Případ zářících koulí

Rostislav Rajchl

112

Příčiny pomalého vývoje pozemské civilizace a náměty na řešení

Jiří Mihola

118

Vliv rostlin na povrchovou teplotu Země

Pavel Oupický

120