Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Bulletin
 

příspěvky přednesené na konferenci v Úpici ve  dnech 18. – 20. 5. 2010

ISBN  978-80-86303-26-0


Obsah:

 

Sluneční koróna během zatmění Slunce v roce 2009

 

 

E. Marková, M. Druckmüller, L. Křivský, M. Bělík                      

8

Zatmění Slunce 2010 – plánované experimenty Hvězdárny v Úpici

L. Křivský, E. Marková, M. Bělík,  M. Druckmüller

12

Môže kappa-distribúcia vysvetliť pozorované intenzity čiar Si III v prechodovej oblasti

Elena Dzifčáková, Alena Kulinová    (Abstrakt)

16

Protuberancie a emisná zelená koróna: kandidáti na predpoveď maxím a miním cyklov slnečnej aktivity

M. Minarovjech, V. Rušín, M. Saniga

17

Štatistická závislosť medzi jednotlivými typmi škvŕn a počtom škvŕn pozorovaných voľným okom

Mária Csatáryová, Ladislav Kulčár

22

Rok minima slunečního cyklu No 23 – prognóza a skutečnost

Jiří Čech

27

Postřehy z Chile

Jan Kotek

31

Profily propustnosti úzkopásmových filtrů měřené na slunečním spektrografu.

Kotrč Pavel, Kulinová Alena a Leško Jozef    (Abstrakt)

36

Zvýšení rozlišovací schopnosti malých chromosférických dalekohledů

Radek Melich, Zdeněk Rail, Zbyněk Melich

37

Zbytkové optické vady Clarkova osmipalcového objektivu z Ondřejova

Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Vít Lédl

41

Katadioptrické soustavy Argunova, Popova a Klevcova

Zdeněk Rail, Daniel Jareš, Vít Lédl

51

Emisní spektrální čáry atomů. Úvod do teorie a dvě praktické aplikace

Pavel Oupický

66

Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické/aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry

J. Bochníček1, H. Davídkovová1, P. Hejda1, a R. Huth2

71

Haiti, Chile, Turecko 2010, co přijde příště a jaké mohou být následky?

Jan Zedník    (Abstrakt)

80

Meteorologická výstražná služba

Arnošt Šír

81

Změny počasí a naše srdce

Jan Sitar

83

Jak dál v biometeorologické předpovědi? (ideál vs. realita)

Jaroslav Dykast, Martin Novák

85

Univerzální tepelný klimatický index UTCI – první testy

Martin Novák

89

Časová a prostorová proměnlivost vybraných indikátorů fenologického předjaří za období 1991 – 2009

Lenka Hájková1, Mojmír Kohout3, Jiří Nekovář2, Martin Novák1Dáša Richterová

94

Vazby nástupu jarních alergologicky významných fenofází a indexu severoatlantické oscilace (NAO)

Martin Novák, Lenka Hájková

      99

Multimediální výukový materiál Revitalizace v krajině

Fialová Jitka, Šlezingr Miloslav, Vyskot Ilja

104

Specifika městského klimatu na příkladu středně velkého města

Rožnovský Jaroslav, Pokladníková Hana, Středa Tomáš

108

Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let

Střeštík Jaroslav1, Mikulecký Miroslav2 sen.,

118

Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech 1531 – 1785

Střeštík Jaroslav1, Mikulecký Miroslav sen.2, Mikulecký Lukáš3

123

Nové biofyzikální výzkumy vysvětlují mechanismus lunárních a solárních vztahů k živé hmotě

Evstafyev Vladimír1, Mikulecký Miroslav Srov.2,

129

Kosmologie, čísla a Platonova duše světa

Rajchl Jaroslav

132

Proč je vesmír  zakřivený a nesymetrický?

Mihola Jiří

135

Smysl člověka ve vesmíru

Raban Miloš

141

Člověk a energie IV. – Biomasa 2.

Svoboda Jaroslav

151


Fotografie ze semináře