sborník 2015Vzpomínka na dr. Ladislava Křivského

E. Marková

8

Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici

Zdeněk Rail, Zbyněk Melich

11

Sférochromatické vada Clarkova objektivu z observatoře v Ondřejově

Zdeněk Rail, Bohdan Šrajer, Daniel Jareš, David Vápenka, Pavel Pintr

21

Virtuální zobrazení vzdálených objektů dlouhofokálními spojkami a konkávními zrcadly

Zdeněk Rail, David Vápenka

31

Střed Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a vybraných velkých měst Jaroslav Střeštík

39

Fyzikálně astronomické úvahy II.

Pavel Oupický

47

Projekt BIOFYZ – Vliv přírodních fyzikálních faktorů na člověka

(heliofyzikální, magnetosferické, meteorologické faktory)

Bohuslav Pokorný, Jaroslav Střeštík, Martin Novák, Jan Klimeš ml., Jan Klimeš st.

56

Novinky ve výzkumu kosmického počasí

Michal Švanda

58

Úvaha nad slunečními extrémy - 2

Jiří Čech

61

Aktuální sluneční cyklus z pohledu pozorovatele

Jan Klimeš ml., Jan Klimeš st.

66

The high-resolution observations in the solar corona

Krzysztof Barczyński, Hardi Peter, Belik Marcel, Grzegorz Michalek

67

Účinky slunečního zatmění 20.3.2015 v ionosféře

Josef Boška CSc., Kateřina Potužníková

68

Vliv dolní atmosféry na ionosféru

Petra Koucká Knížová, Zbyšek Mošna, Kateřina Potužníková, Josef Boška, Daniel Kouba

69

Polární záře v noci ze 17. na 18. března 2015 viditelná z území ČR

Richard Kotrba

76

Polární záře nad Faerskými ostrovy

Jan Sládeček

81

METODIKA HODNOCENÍ BIOMETEOROLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Martin Novák

85

MEDICÍNSKO-METEOROLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ – OŽIVENÍ IDEY PO 25 LETECH

Jaroslav Dykast, Martin Novák

90

Vliv horkých a studených vln na kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost v České republice, 1994-2009

Hana Hanzlíková , Jan Kyselý, Eva Plavcová, Bohumír Kříž, Jan Kynčl

93

Kvalita ovzduší ČR v posledním zpracovaném roce 2013

Jan Sládeček

95

ZAČÍNAJÍ KVÉST LÍSKA, OLŠE, BŘÍZA ŠÍŘÍCÍ VÝZNAMNÉ PYLOVÉ ALERGENY DŘÍVE? aneb VYHODNOCENÍ DLOUHÝCH FENOLOGICKÝCH ŘAD

Lenka Hájková, Věra Kožnarová

100


Dlouhodobý vývoj agroklimatických podmínek v ČR

Středová H., Středa T., Pokorný R.

109

Třicet let systematického výzkumu oblasti zemětřesných rojů v západních Čechách

Jan Zedník, Josef Horálek, Milan Brož a kolektiv týmu Webnet

110

Skalní umění

Jiří Voňka

111

Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko (Jizerské hory)

Blanka Šreinová (text referatu)

112

Biorytmy jako jeden z projevů života

Petr Kachlík

113

Možnosti realizace geofyzikálních měření pomocí moderní součástkové základny

Jan Klimeš ml.

122

50 let registrace SEA na hvězdárně v Úpici

Radovan Mrllák

125

Další rok s radiovou registrací meteorů v Úpici a Jaroměři

Marcel Bělík

127

Speciální teorie relativity (poznámky)

Jiří Mihola

132