23. – 26. 08. 2004, Viničky, okr. Trebišov, Slovensko
  • Bioklimatologické pracovné dni 2004
  •  
  •  << Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy >> Medzinárodná vedecká konferencia

B. Šiška, D. Igaz (ed). ISBN 80-8069-402-8

 
Plenárne zasadnutie, sekcie a prehliadka posterov - zoradené podľa programu
Obsah PLENÁRNE ZASADNUTIE
(utorok 09:00 – 12:00)
Obsah SEKCIA AGROKLIMATOLÓGIE
(utorok 13:00 – 17:00)
Obsah SEKCIA VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA
(utorok 13:00 – 17:00)
Obsah SEKCIA VŠEOBECNEJ KLIMATOLÓGIE
(utorok 13:00 – 17:00)
Obsah SEKCIA LESNÍCKEJ BIOKLIMATOLÓGIE
(streda 09:00 – 12:00)
Obsah SEKCIA ZOOBIOKLIMATOLÓGIE
(streda 09:00 – 12:00)
Obsah SEKCIA AGROHYDROLÓGIE A OCHRANY PÔDY
(streda 13:00 – 16:00)
Obsah SEKCIA GEOFAKTOROV A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
(streda 13:00 – 16:00)
Obsah POSTERY
(streda 16:00 – 18:00)
 

Prispôsobenie a úpravy pre potreby BPD 2004: M. Mucha, Z. Ivanová-Muchová a R. Mucha