Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 16. – 18. 5. 2006

Ivan Šolc, Jirí Kordulák

Rozšířené Cassiniovo zobrazení a jeho aplikace pro elementární výuku astronomie

Zbyněk Melich, Radek Melich, Pavel Oupický, Ivan Šolc, Jan Klimeš st.,Jan Klimeš ml.

Řetězový filtr pro více astronomicky zajímavých spektrálních čar

Daniel Jareš, Vít Lédl, Zdeněk Rail

Zobrazovací soustava pro spektrograf s vícekanálovým Šolcovým filtrem

Radek Melich

Měření základních materiálových charakteristik propustnosti řetězového filtru

Ivan Šolc, Zbyněk Melich, Radek Melich, Jan Klimeš st., Jan Klimeš ml.

Praktické poznatky z vývoje univerzálního úzkopásmového Šolcova filtru pro více zajímavých spektrálních čar

Libor Vyskočil

Rozpad komety 73P /Schwassmann – Wachmann – první výsledky

Miroslav Druckmüller, Hana Druckmüllerová, Eva Marková, Ladislav Křivský, Lubomír Klocok, Marcel Bělík, Richard Kotrba, Jaroslav Kareš

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 – první výsledky

Jan Sládeček

Zatmění Slunce v severní Africe v roce 2005 a 2006

Jaroslav Střeštík, Jiří Čech

Střednědobé změny v délkách cyklu sluneční aktivity

Jiří Čech, Jaroslav Střeštík

Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy

Radan Huth, Josef Bochníček, Pavel Hejda

Vliv 11-letého slunecčního cyklu na Arktickou oscilaci

Alina Prigancová, Y.I. Feldstein

Prúdy v aurorálnej oblasti a ich dynamika 

Fridrich Valach, Alina Prigancová, Igor Túnyi

Kozmické počasie a predpoved geomagnetickej aktivity

Josef Bochníček, Pavel Hejda, Radan Huth

Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982

Petra Šauli, Patrice Abry, Xavier Cosson, Stephane Roux

Invariance délek v ionosféře

Igor Túnyi, Adriana Kaplíková

Intenzita magnetického poľa Země v historickej minulosti

Frichrich Valach, Josef Bochníček, Pavel Hejda

Geoefektívnost vybraných slnečných energetických eventov modelovaná s využitím umelej neurónovej siete

Jan Zedník, Zuzana Hudová

Zemětřesení o velikosti 3,3 na Hronovsku dne 25. října 2005

Petr Skřehot

Závažné průmyslové havárie: rizika bezpečnost – bilance

Martin Trávníček, Michal Vaněček, Michaela Havlová, Petr Skřehot

Vývoj a ověřování software pro modelování šíření nebezpečných látek v atmosféře

Tomáš Balcar

Atmosférický ozon a přírodní prostředí v souvislostech

Jan Sládeček

Kvalita ovzduší v hlavním městě Praze z hlediska standardně sledovaných znečišťujících látek

Eugen Král

Lesní okraje a jejich význam v životním prostředí člověka

Daniel Bareš, Martin Možný

Fenologická pozorování jako indikátor klimatických změn

Lenka Hájková, Martin Novák, Jiří Nekovář

Nástupy generativních fenofází v roce 2005, jejich srovnání s dlouhodobými průměry a synoptické zhodnocení příčin jejich nástupu v daném roce

Jan Sitar

Vzdušné ionty a naše zdraví

Theodor Pintér, Lubomír Klocok, M. Letkovičová, Milan Rybanský

Úmrtnosť na Slovensku (1986-2001) a dáta družíc GOES

Věra Klimešová

Farmakoterapie ve stáří

Jaroslav Střeštík, Miroslav Mikulecký

Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatu srdeční tachyarytmie

Miroslav Mikulecký ml., Miroslav Mikulecký st.

Virusová kliešťová encefalitida dalšia hrozba globálneho oteplenia

R. Pullmann, Miroslav Mikulecký, E.Jankejechová

Temer 11-ročné monitorovanie denných počtov liekových samovražedných otráv na severnom Slovensku: odraz slnečného vetra?

Tibor Matuška, Miroslav Mikulecký st.

Chronobiológia spontánneho potratu: Halbergova parasezovalita opät dominuje

Michal Kováč, Miroslav Mikulecký st.

Časový sled epileptických záchvatov s pohľadu možných lunisolárnych súvislostí

Jaroslav Rajchl

Einstein, Cardano a paradoxy komplementarity

Jan Klimeš st.

Bdělé vědomí a fyzický svět

Jiří Mihola

Filozofie a matematika rub a líc astronomie