bulletin

OBSAH


Jaroslav Dykast - "Člověk" po 30ti letech: 9
Jiří Čech - Doba trvání slunečního cyklu: 11
František Janda - Specifika předpovědí aktivity Slunce a geomagnetického pole v hlubokém a dlouhém minimu jedenáctiletého cyklu: 14
Marcel Bělík, Eva Marková, Ladislav Křivský, Hana Druckmüllerová, Vojtech Rušin, Miloslav Druckmüller, Peter Aniol, Peter Zimmermann, Ľubomír Klocok, Jan Sládeček, Karel Martišek, Martin Dietzel - Úplné zatmění Slunce 2008 - první výsledky: 16
Jan Sládeček - Úplné zatmění Slunce 1.8.2008 v Mongolsku: 21
Maciej Zapiór - Dynamics and 3-dimensional structure of solar prominences: 24
J. Dudík, E. Dzifčáková, A. Kulinová, M. Karlický - Odozva EUV filtrov na parametre plazmy pre netermálne k - distribúcie
29
Pavel Kotrč - HSFA - největší sluneční dalekohled a spektrograf v ČR vlastnosti, výsledky, perspektivy: 34
Radek Melich, Ondřej Bečička, Jan Klimeš, st. a Vít Lédl - Teplotní a disperzní charakteristika dvojlomu krystalického křemene: 39
Zdeněk Rail, Daniel Jareš,Vít Lédl, Radek Melich, Zbyněk Melich, Jan Václavík, Pavel Oupický - Optický návrh zobrazovací soustavy spektrografu s vícekanálovým filtrem: 45
Pavel Oupický - Analýza dat a spektrálního rozlišení spektrometrů s řádkovými senzory: 53
Zdeněk Rail, Daniel Jareš,Vít Lédl - Korektor Volosova: 58
Jan Zedník, Josef Horálek, Petr Jedlička, Alena Boušková, Petr Kolář, Jaroslav Chum - Projevy zemětřesného roje v západních Čechách v říjnu 2008 - prezentace: 66
Jaroslav Střeštík - Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole: 67
Peter Križan - Spolupráca medzi Ústavom fyziky atmosféry AV ČR a Ústavom fyziky atmosféry Číny v oblasti výzkumu ozónu: 73
Jan Laštovička - Dopady lidské činnosti na horní atmosféru: 81
J. Bochníček, H. Davídkovová, P. Hejda, R. Huth - Vliv silných geomagnetických bouří na atmosférickou cirkulaci v zimní severní hemisféře: 89
Radan Huth - Vliv sluneční aktivity na cyklonální a anticyklonální činnost v mírných zeměpisných šířkách: 95
Daniel Bareš, Martin Možný, Michal Virág - Vliv srážkové činnosti na tok půdní CO2, teploty a vlhkosti půdy pod travnatým porostem: 100
Hana Pokladníková, Filip Chuchma, Tomáš Středa, Jaroslav Rožnovský - Výskyt horkých vln a tropických dnů v městském a příměstském prostředí: 103
Ivan Obrusník - Snižování rizika přírodních katastrof a včasné varování: 109
Jan Sládeček - Roční chod měsíčních koncentrací NO2 v porovnání s imisním limitem: 114
Hájková Lenka, Nekovář Jiří, Novák Martin, Richterová Dáša - Časová variabilita nástupu fenofází vybraných rostlin (divoce rostoucích) v závislosti na meteorologických podmínkách v Česku: 117
V. Rušin, M. Druckmüller, P. Aniol, M. Saniga, M. Minarovjech - Neprekonateľná koróna z 1. augusta 2008 : 122
I. Túnyi, A. Kaplíková - Geomagnetické pole na Slovensku v 18. storočí: 127
Alena Křivská - Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi: 132
Jan Sitar - Chronobiologie mikrospánku: 137
Věra Klimešová - Bolest a utrpení: 139
Jaroslav Střeštík, Miroslav Mikulecký Jr., Miroslav Mikulecký Sr. - Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele: 141
Vojtech Rušin, Ján Svoreň, Marek Husárik - Stretnutia s vesmírom: 148
Jaroslav Střeštík, Pavel Grigoryev, Miroslav Mikulecký Sr - Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let: 153
Stanislav Vobořil - Hledání odpovědi na otázku "zda a proč je nutné nové paradigma poznání": 158
Jaroslav Rajchl - Cyklus jako základní symbol opakování, návratu i změny: 162
Jaroslav Svoboda - Člověk a energie III. (Energetický potenciál obnovitelných zdrojů a možnosti využití): 165
Pavel Bělín - Úvahy o možnosti setkání naší civilizace s jinou civilizací ve vesmíru nebo na naší či jiné planetě: 171