Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

Úpice 20. – 22. 5. 2008

Jiří Vambera

Úvodní slovo radního Královéhradeckého kraje

Libor Vyskočil  

Výbuch komety 17P Holmes – test kamery FLI 1024S

Jan Sládeček 

Dosavadní zkušenosti s pozorováním zatmění Měsíce

Michal Švanda

Helioseismologie: od oscilací k vnitřní struktuře

Ladislav Kulčár 

Štatistická závislosť výskytu slnečných škvŕn pozorovaných voľným okom a fázou slnečného cyklu

Mária Csatáryová, Peter Begeni 

Index slnečnej aktivity definovaný bezteloskopickými pozorovaniami

Jiří Čech

Sluneční cykly No 24, No 25, No 26 a jejich hlavní charakteristiky

Jiří Čech  

Periody pohybu Slunce k barycentru a sluneččinnost

Eva Marková, Marcel Bělík, Vojtech Rušin

Další poznatky o dynamice polárních paprsků během zatmění Slunce 2006

Miroslav Klvaňa, Václav Bumba, Michal Švanda 

Posuvy dopplerovského rychlostního pole ve skvrnách

Václav Bumba, Miroslav Klvaňa

Pravidelnosti v rozložení magnetického pole na Slunci i v čase

Elena Dzifčáková, Marián Karlický

Syntetické spektrá slnečnej erupcie pre plazmu s elektrónovým zväzkom a spätným prúdom

Jan Klimeš

Diskuse o možných vlivech lidské činnosti na změny ve slunečním spektru

Daniel Jareš, Vít Lédl, Zdeňek Rail

Meniskové dalekohledy

Zdeněk Rail, Bohdan Šrajer, Vít Lédl, Daniel Jareš, Pavel Oupický, Radek Melich, Zbyněk Melich

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici

Radek Melich, Zbyněk Melich, Ivan Šolc, Jan Klimeš sr. , Jan Klimeš jr.

Návrh dvojlomného filtru pro čáry HeI a CaII v infračerveném oboru

Radek Melich, Zbyněk Melich, Ivan Šolc, Václav Mikule, Hana Oupická

Materiál MgF2 pro výrobu dvojlomných filtrů

Jiří Málek, Vladimír Stejskal, Jan Zedník

Seismický roj na hronovsko-poříčském zlomu v lednu 2008

Josef Bochníček, Hana Davídkovová, Pavel Hejda a Radan Huth

Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen –březen

Hana Davídkovová, Josef Bochníček, Pavel Hejda a Radan Huth

Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu

Daniel Bareš, Martin Možný

Vliv teplejších zim na variabilitu promrzání půdy na území České republiky v letech 2000-2007

Jaroslav Střeštík

Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2007

Jan Sládeček

Epizody vysokých koncentrací PM10 v roce 2006 a 2007

Středa T., Pokladníková H., Rožnovský J.

Radiační režim v porostu kukuřice

Jitka Fialová, Ilja Vyskot, David Smítka, Petr Kupec

Společnost a funkce lesů

Eugen Král

Městské parky a jejich význam pro životní prostředí člověka. Trutnovský městský park

Čabajová Zlata, Horecká Viera

Medicínsko-meteorologická predpoveď v Slovenskej republike

Jan Sitar, Eva Marková

Bioklimatologie vysokohorské turistiky

Věra Klimešová

Bolest a mýty kolem ní

Štefan Kujaník sen., Miroslav Mikulecký sen.

Cirkadiánne a ultradiánne rytmy extrasystol u zdravých v miernej nadmorskej výške a na nížine

Miroslav Mikulecký Sen. , Michal Kováč, Adriana Klučková

Mozgová mŕtvica a subarachnoidálne krvácanie: Analýza denných časových radov 1994-2007

Miroslav Mikulecký sen., Jaroslav Střeštík

Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů.

Rostislav Rajchl

Z počátků kalendářní astronomie

Vojtech Rušin a Metod Saniga

Vedecké projekty a ich bodové hodnotenie

Igor Túnyi

Človek a reklama

Jaroslav Svoboda

Člověk a energie I. (Energetický potenciál civilizace a možnosti exploatace)

Jaroslav Svoboda

Člověk a energie II. (Energetický potenciál člověka a limity civilizace)

Jiří Mihola

Regresní modely okolo velkého třesku

Pavel Oupický

Přírodní procesy určující teplotu Země

Pavel Oupický

Použití spektrometrů s řádkovými senzory v přírodních vědách