Funkcia energetickej a vodnej bilancie v bioklimatologických systémoch  

Editor B. Siška, D Igaz, M. Mucha

Bioklimatologické pracovné dni 2003 

(International Bioclimatological Workshop 2003)

Račková dolina 2-4.9.2003

ISBN 80-8069-244-0

 

 

Sekcie (Sections)

Zoznam sekcií (vrátane linkov) / List of sections (including links)
 Title (Názov)   Description (Popis) 
Fytobioklimatológia (Phytobioclimatology) (1-A) Zoznam príspevkov (vrátane linkov) / List of contributions (including links)
Fytotechnika (Phytotechnics) (1-B) Zoznam príspevkov (vrátane linkov) / List of contributions (including links)
Zoobioklimatológia (Zoobioclimatology) (2) Zoznam príspevkov (vrátane linkov) / List of contributions (including links)
Humánna a technická bioklimatológia (Human and Technical Bioclimatology) (3) Zoznam príspevkov (vrátane linkov) / List of contributions (including links)
Agrohydrológia a pedológia (Agrohydrology and Pedology) (4) Zoznam príspevkov (vrátane linkov) / List of contributions (including links)
Geofaktory a životné prostredie (Geofactors and the Environment) (5) Zoznam príspevkov (vrátane linkov) / List of contributions (including links)
Spoločný vedecký program (Plenary Lectures) (A) Zoznam príspevkov (vrátane linkov) / List of contributions (including links)
Postery (Posters) Zoznam posterov (vrátane linkov) / List of posters (including links)