Bulletin
 

příspěvky přednesené na konferenci v Úpici ve  dnech 15. – 17. 5. 2012

ISBN  978-80-86303-35-2


Obsah:


Meteority v České republice
Blanka Šreinová a  Marcela Bukovanská
8
Dynamika polárních paprsků pozorovaných během zatmění Slunce
Marcel Bělík a Krzystoff Barczynski
30
Polarizační sluneční dalekohled S5T pro pozorování sekundárního slunečního spektra        
Radek Melich a Frans Snik                                                                                                         prezentace
34
Hrazení úzkopásmových filtrů
Radek Melich, Zbyněk Melich, Ivan Šolc, David Tomka, Jan Klimeš Jan st. a Jan Klimeš ml.
35
Optické návrhy několika přístrojů sluneční fyziky
Zdeněk Rail, Daniel Jareš, David Tomka a Roman Doleček 
40
Chromatická vada několika význačných refraktorů 19. a 20. století
Zdeněk Rail, Daniel Jareš, David Tomka a Roman Doleček 
46
Analýza emisních čas ve výboji v napařovacím stroji
Pavel Oupický a Viktor Sember
53
Monitorování ionosféry využitím dat GPS systémů       
Josef Boška a Jan Laštovička                                              prezentace
58
Člověk a energie V.   - Půda a ekologie biopaliv
Jaroslav Svoboda 
59
Paleomagnetizmus egyptských pyramíd
Túnyi I., Kadzialko-Hofmokl M., Orlický O., Soták J. a El Hemaly I.     prezentace
64
Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy
Jaroslav Střeštík
65
Možná astronomická orientace Kostelů na Jihlavsku
Rostislav Rajchl
72
Teplotní rozdíly mezi radiačním štítem a  ČS meteorologickou budkou
Daniel Bareš, Martin Možný, Jiří Novák a Martin Stalmacher                   prezentace
78
Teplotní poměry na stanici Tušimice v období 1968-2011
Lenka Hájková a Věra Kožnarová
79
Teplotní poměry území města Hradce Králové
Tomáš Středa, Hana Středová a Jaroslav Rožnovský
84
Hodnocení krajinných změn na příkladu České republiky
Jačková Kateřina                                                                      prezentace
92
Zhodnotenie klimatických charakteristík v teplom polroku - apríl až september v roku 2011 na západnom Slovensku
Jakubíková Viera - Jančovičová Ľubica
93
Optimální časové vymezení letních školních prázdnin podle počasí a podnebí
Ivan Sládek a  Filip Kothan
99
Výstražná meteorologická služba v letním období
Arnošt Šír
100
Geologický průzkum a případná těžba břidlicového plynu – UFO v CHKO Broumovsko?
Petr Kuna
 103
Co dokáží slabá zemětřesení v České republice
Jan Zedník, Pavla Hrubcová, Romana Hanžlová, Jana Pazdírková, Petr Kolínský a Jiří Málek     prezentace
114
Ročná sezónnosť pôrodov budúcich páchateľov trestných činov na Slovensku
Ivan André Vladimír Novotný, Dušan. Kešický a Miroslav Mikulecký Sr
115
Počítačový program “Lunday” k výpočtu časového vzťahu biomedicínskej  udalosti  k pozemskému mesačnému dni
Eduard  M. Pittich aMiroslav Mikulecký st.
120
Vliv teplotních extrémů na kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost v České republice
Hana Davídkovová, Jan Kyselý, Eva Plavcová, Aleš Urban, Bohumír Kříž a Jan Kynčl      prezentce
125
Chování sporadické vrstvy E ve středních šířkách
Petra Koucká Knížová a Zbyšek Mošna
126
Porovnání vybraných meteorologických a biometeorologických charakteristik s medicínskými daty
Martin Novák
130
Sibiř - čtyři kontakty 
Hynek Bulíř                 prezentace
135
„Z jadérka strom vyrůstá“
J. Rajchl
136
Odhad velikosti elektrických polí a potenciálů v blízkosti antén pro iontový cyklotronní ohřev tokamaku ASDEX Upgrade
A. Křivská
138