Příspěvky ze semináře Evaporace a evapotranspirace, Brno 23.3.2005

Martin Možný

problematika měření evapotranspirace v ČHmú text prezentace
Štěpán Buchtela VÝPAROMĚRNÁ STANICE HLASIVO text fotografie

Jan Čermák,

Naděžda Naděždina

MĚŘENÍ   TRANSPIRACE   PROSTŘEDNICTVÍM    TRANSPIRAČNÍHO PROUDU  A  ZJIŠŤOVÁNÍ   OPERAČNÍCH   STRUKTUR  DŘEVIN   VÝZNAMNÝCH   PRO  JEJICH  HOSPODAŘENÍ  S  VODOU text prezentace

Martin Možný,

Daniel Bareš

Ověřování německého systému AMBER v Česku text prezentace

Mojmír Kohut

REFERENČNÍ EVAPOTRANSPIRACE text  

František Matejka,

Taťjana Hurtalová

Vzťah medzi potenciálnou a referenčnou evapotranspiráciou text prezentace

Tomáš Litschmann

Eva Klementová

Srovnání  výpočetních metod  potenciální evapotranspirace text prezentace

Renata Duffková,

Jiří Kučera

Metodika analýzy vodního stresu travního porostu text prezentace

Radek Pokorný,

Zdeňka Klimánková,

Otmar Urban,

Lenka Krupicová,

Zuzana Zvěřinová

Transpirace a evapotranspirace v ekofyziologii lesních dřevin text prezentace

Katarína Střelcová,

Jiří Kučera

Stanovenie evapotranspirácie smrekového porastu metódou s dendrometrickým prístupom text prezentace

Bernard Šiška,

František Špánik,

Dušan Igaz

Vývoj evapotranspiácie počas veľkého vegetačného obdobia vo výškovom profile Slovenska z pohľadu možného vývoja klímy text prezentace
Tomlain Ján K ROZLOŽENIU EVAPOTRANSPIRÁCIE NA ÚZEMÍ SLOVENSKA ZA OBDOBIE 1951-2000 text    

Fotogalerie

Kompletní sborník v PDF

Obálky na sborník