Sekce  hodnocení sucha

Tolasz, R.,  et all.

Hodnocení sucha roku 2003 na území ČR

text  

Sekáčová, Z., et all.

Extrémne prejavy počasia v roku 2003 na Slovensku

text  

Munzar, J.

Příklady extrémního sucha na území ČR v 16.-19.století

text  

Možný, M.

Hodnocení sucha na území ČR v letech 1891 – 2003

text  

Matejka, F. et all..

Atmosférické sucho na začiatku tretieho tisícročia

text  

Krška, K.

Extrémně silné mrazy v bývalém Československu v zimě 1928/29 v meteorologické a zemědělské literatuře

text   

Hejduk, S.

Kasprzak, K.

Mrazový index a hloubka promrzání půdy jako možné ukazatele změny klimatu

text fotogalerie

Soukalová, E. 

Dostál, I.

Povodeň v srpnu 2002 v povodí Dyje

text  

Blinka, P.

Klimatologické hodnocení sucha a suchých období na území ČR v letech 1876 – 2003

text  
       

Sekce hodnocení teplot

Nekovář, J.

Bagar, R.

Příspěvek k vývoji klimatu na Moravě

text prezentace 

Střeštík, J.

Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu

text  

Štěpánek, P.

Hodnoceni extremity teplotních řad na území jižní Moravy v období 1961-2000

text  

Rožnovský, J.

Hora, P.

Výskyt holomrazů v letech 2000 až 2003

   

Kamlerová, K.

 Vliv extrémních poklesů teplot vzduchu na teplotní poměry smrkového porostu

text  

Bagar, R.

Nekovář, J.

Těžby nahodilé, nezdary kultur a extrémy počasí na vybraných Lesních správách Lesů České republiky a jejich vliv na smrk

text  

Hadaš, P

Vláhová bilance ekosystému lužních lesů jižní Moravy v roce 2003

text fotogalerie

Kyselý, J.

Huth, R.

Úmrtnost související se stresem z horka v ČR v současném a budoucím klimatu

text  
       

Sekce hodnocení vláhových poměrů

Kohut, M.

 Potenciální evapotranspirace v roce 2003

   

Litschmann, T.

Klementová, E.

Využití potřeby závlahové vody vybraných plodin k charakteristice suchosti ročníku na území SR

text prezentace

Majerčáková, O. et all.

Frekvencia výskytu a priestorové rozloženie veľmi vysokých denných úhrnov atmosférických zrážok na Slovensku

text  

Gaál, L. et all.

Maximálne viacdenné úhrny zrážok na Slovensku

text  

Budík, L.

Budíková, M.

Analýza srážkových maxim s použitím teorie rekordů

text prezentace

Lapin, M. et all.

Scenáre úhrnov zrážok počas extrémnych zrážkových situácií na Slovensku

text  

Toman, F.

Pokladníková, H.

Analýzy historických dešťových řad z hlediska ochrany půdy před erozí

text  

Dufková, J.

Toman, F.

Eroze půdy v podmínkách klimatické změny

text  

Dufková, J.

Změny erozně klimatického faktoru za posledních 40 let

text  

Neruda, M.

Retenční schopnost krajiny ve spojení se srážko-odtokovým modelováním

   

Ostrožlík, M.

Rozpýlené žiarenia vo vysokohorských polohách

text fotogalerie

Janouš, D. et all.

Dopad extrémů počasí na tok uhlíku ve smrkovém porostu

text  

Rožnovský, J.

Bauer, Z.

Dynamika fenofází kvetení meruňky

text  

Klementová, E.

Litschmann, T.

Potreba závlahovej vody pre broskyne

text