FOTOGALERIE

Pohled stanoviště Herdy - paseka ….                       
….. a na stanoviště Pohansko  - paseka
Detailní záběr na srážkoměr (černá sběrná nádoba), na stínítko teplotního a vlhkostního čidla a na uložení registrátoru HOBO pod stínítkem v lokalitě Pohansko - paseka.
Detailní záběr na srážkoměr (černá sběrná nádoba), na stínítko teplotního a vlhkostního čidla a na uložení registrátoru HOBO pod stínítkem v lokalitě Pohansko - paseka.

Ukázka dopadu extrémního vývoje klimatu v roce 2003 v oblasti lužních lesů jižní Moravy

Normální stav hladiny povrchové vody v jezírku na konci zimního období v oboře Soutok pod Lanžhotem.
Stejný záběr zachycující stav hladiny povrchové vody v jezírku na začátku  října 2001. Na stromech se projevují první příznaky nastupujícího podzimu (žluté zabarvení listí).
Opět stejný záběr zachycující stav hladiny povrchové vody v jezírku koncem srpna 2003. V důsledku dlouhotrvajícího sucha došlo k poklesu hladiny povrchové vody o téměř 2 m.  Vlivem nedostatku vody u některých stromů dochází usychání listů (hnědé zabarvení).
Ukázka normálního stavu hladiny povrchové vody v říční síti lokality Herdy - paseka u Lednice na konci zimního období v roce 2002
Obrácený pohled na stejný tok  v lokalitě Herdy - paseka na konci srpna 2003. V důsledku sucha došlo k poklesu hladiny podzemní vody a k vyschnutí velké části říční sítě lužního lesa u Lednice.