Fotogalerie

Areál SEMP v Brně-Kníničkách (Soustava elementárních modelových povodí)
Rozdílná rychlost tání sněhu na jednotlivých zemědělských kulturách - v popředí ozim se sněhovou pokrývkou, v pozadí travní porosty bez sněhové pokrývky v předjaří 
Povrch travních porostů po periodách tání a mrznutí se v předjaří stává nepropustný pro vodu
Pedoglaciální horizont na povrchu půdy způsobuje tvorbu jezer na zemědělské půdě v předjaří a bývá příčinou vyzimování ozimých plodin, oddálení nástupu jarních prací a ochuzení půdy o vláhu
Travní porosty se ve vegetačním období vyznačují velmi dobrou infiltrační (vsakovací) schopností, v předjaří však tuto schopnost často ztrácí