Příspěvky z mezinárodního semináře

Fenologická odezva proměnlivosti podnebí

Brno 22.3.2006

 Fotografie ze semináře

 

 

KRŠKA, K. Fenologie jako nauka, metoda a prostředek text

 

NEKOVÁŘ, J.

ROŽNOVSKÝ, J.

Fenologická služba ČHMÚ text

  prezentace

LAPIN, M.

MELO, M. 

DAMBORSKÁ, I.

Možné zmeny počtu dní s charakteristickými dennými priemermi teploty vzduchu a dennými úhrnmi zrážok na Slovensku do roku 2090 text

 prezentace 

FAŠKO, P.

MAJERČÁKOVÁ, O.

PECHO, J.

ŠŤASTNÝ, P.

Zhodnotenie vplyvu vodného diela Gabčíkovo na vybrané charakteristiky meteorologických prvkov text

 prezentace

MOŽNÝ, M.

BAREŠ, D.

Trendy vegetačního období text

 prezentace

PORVAZ, P.:

Produkčné parametre Miscanthus sinensis A v podmienkach VSN text

 prezentace

ROŽNOVSKÝ, J.

JŮZL, M.

STŘEDA, T.

Fenologické spektrum raných brambor

text

 prezentace

REMIŠOVÁ, V.

VINCEOVÁ, A.:

Vplyv teploty vzduchu na začiatok kvitnutia repky ozimnej (Brassica napus L.) na Slovensku text

 prezentace

ŠROJTOVÁ, G.

TÓTH, Š.

Analýza vplyvu počasia na nástup fenologických fáz v repke olejnej ozimnej text

 prezentace

ROŽNOVSKÝ, J.

EHRENBERGEROVÁ, J.

Vztah mezi fenofázemi ječmene jarního a obsahem látek text

 prezentace

LITSCHMANN, T.

Možnosti stanovení jednotlivých fenofází broskvoní na základě meteorologických údajů a jejich využití při prognóze termínu sklizně text

 prezentace

STŘEDA, T. 

ROŽNOVSKÝ, J.

Vliv teplotních sum na nástup fenofáze "počátek kvetení" u meruňky (Prunus armeniaca L.) text

 

STŘEŠTÍK, J.

VERŐ, J.

Délky letorostů vinné révy jako pomůcka pro rekonstrukci jarních teplot vzduchu v 18. století text  prezentace

HÁJKOVÁ, L.

NEKOVÁŘ, J.

GIS zpracování generativních fenofází vybraných rostlin pro účely alergologie text

  prezentace

TÓTH, Š.

Výskyt burín na Slovensku v kontexte klimatických zmien text

 prezentace

BAGAR, R.

NEKOVÁŘ, J.

Tendence vývoje vegetace v přírodních lesních oblastech Moravy text

  prezentace

FIALOVÁ, J. et al.

Vliv zhoršeného zdravotního stavu smrkového porostu v důsledku globálních klimatických změn na reálný efekt celospolečenských funkcí lesa text

 prezentace

PALÁTOVÁ, E.

MAUER, O.

Reakce kultur a mladších porostů smrku ztepilého a borovice lesní  na simulované sucho text

 prezentace

TUŽINSKÝ, L.

Vplyv hydropedologických cyklov v lesných pôdach na časovú a priestorovú postupnosť fenologických fáz text

 

MAUER, O. 

PALÁTOVÁ, E.

Současné problémy obnovy lesů a stav kořenového systému lesních dřevin text

 prezentace

BEDNÁŘOVÁ, E., MERKLOVÁ, L.

Sledování fenologických fází keřového patra na Drahanské vrchovině text

 

MELO, M.

Vplyv geografickej polohy na nástup fenologických fáz lipy malolistej na Slovensku text

 prezentace

ŠKVARENINOVÁ, J.

KOVÁČIK, M. 

SNOPKOVÁ, Z. 

ŠKVARENINA, J.

Výsledky fenologických pozorovaní lesných drevín v Zvolenskej pahorkatine text  prezentace

STŘELCOVÁ, K.

Fenologické fázy a transpirácia buka lesného v horskom zmiešanom lese text

 prezentace

ŠKVARENINA, J.

ŠKVARENINOVÁ J.

SNOPKOVÁ Z.

KOVÁČIK M

Fenologické prejavy lesných drevin v horskom pralesovom ekosystéme jedľobučiny v Kremnických vrchoch text

 prezentace

KAMLEROVÁ, K.

SCHEJBALOVÁ, H.

Vliv klimatických faktorů na sezónní dynamiku tloušťkového přírůstu smrku ztepilého text

 prezentace

TOMÁŠKOVÁ, I.

POKORNÝ, R.

Fenologická odezva smrku ztepilého na zvýšenou koncentrací CO2 text

 prezentace

SLOBODNÍK, B.

ČAŇOVÁ, I.

PAULE, L.

Fenológia kvitnutia a olisťovania dvoch druhov mediteránnych jaseňov (Fraxinus L.) na severnej hranici ich rozšírenia text  prezentace

ŠIŠKA, B.

MEZEYOVÁ, I.

Fenologický monitoring ovocných drevín na SPU a v podmienkach SR

 

text  prezentace