Program                       

Bagar R.

Klimánek M.

Klimánková Z.

Sucho, nezdar zalesnění a nahodilé těžby v Jihomoravském regionu

Dunajský E.

VPLYV SUCHA NA VÝVYN A RAST  POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN NA VÝCHODOSLOVENSKEJ NÍŽINE

Hradil M.

VÝSKYT SUCHÝCH MĚSÍCŮ V BRNĚNSKÉ SRÁŽKOVÉ ŘADĚ v období  1848-2000

Klementová E.

Litschmann T.

VÝSLEDKY HODNOTENIA SUCHA V OBLASTI HURBANOVA

Kožnarová V.

Klabzuba J.

PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE HODNOCENÍ SUCHA VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH VE VEGETAČNÍM OBDOBÍ ROKU 2000

Litschmann T.

Rožnovský J.

Palmerův index závažnosti sucha a jeho aplikace pro lokalitu Žabčice

Matejka F.

Hurtalová T.

Vplyv pôdnej vlhkosti na evapotranspiráciu

Šálek M.

Přistoupení České republiky k Evropskému centru pro střednědobou předpověď

Sklenář J. PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ
Sládek I. Klimatologické hodnocení suchých období
Spitz P.

Filip J.

Potřeba závlah při predikované klimatické změně v České republice

VALTER J.

KOTT I.

KVĚTOŇ V.

Sucho 2000 – výpočet klíče pro poskytnutí náhrad

Winkler  J.

Zelená V.

Šuláková H.

Změny druhového složení plevelové vegetace v ozimé pšenici vyvolané suchým a teplým jarem roku 2000