ednášky:

DUFEK, J., DOSTÁL, I.: 

Hodnocení vlivu plánovaných dopravních staveb na kvalitu ovzduší pomocí modelu dopravy – příklad silnice R52

HORÁK, J.,ŠIŠKA, B.:  

ZNEČISTENIE ATMOSFÉRY N2O A VPLYV POĽNOHOSPODÁR­SKYCH ZDROJOV PODUNAJSKEJ NÍŽINY NA ICH EMISIE: CITLI­VOSTNÁ ANALÝZA MODELU DNDC

Kůsová,  J., H. Miturová,  H., Burdová, J.,  Tomášková, H. 

Naměřené hodnoty polutantů a mutagenita ovzduší v Ostravě

Ličbinský, R.,  Adamec, V.,  Huzlík, J. 

Morfologie pevných částic

Skeřil, R.,  Šimková, J.,  Knozová, G.

Vliv meteorologických podmínek na znečištění ovzduší suspendovanými částicemi

STŘEŠTÍK, J.,  PRAVIDELNÉ  VARIACE  znečištění  ovzduší  na  vybraných  stanicích  v  letech  2003-2006

Šimková, J.,  Skeřil, R.,  Knozová, G.  

významné smogové situace a jejich závislost na meteorologických podmínkách v čr

ŠIŠKA, B.,  MALATINSKÁ, L.:

aplikácie možných adaptačných opatrení na redukciu emisií amoniaku zo živočíšnej výroby v Regionálnych podmienkach slovenska

Šottník, J., ELZING, A.  

Experimentálne stanovenie amoniakálnej emisie z nádrže s roštom a bez roštu

Hůnová, I.,  Srněnský, R., Koželková, K.

Jak vymezitrizikové oblasti z hlediska potenciálního poškození  vegetace přízemním ozónem?