Kompletní seznam příspěvků z Agroklimatologické konference 93, která se konala ve dnech 25.-26.11.1993 ve Velkých Bílovicích

R. Kizek

Agrometeorologický briefing.

text 

Z. Žalud,

V. Ždímal

Účinnost využití dopadlé FAR v porostu kukuřice.

text  

M. Mašková,

J. Rožnovský

Dynamika proměnlivosti konverzního faktoru za typických dnů.

text  

Z. Žalud

Stanovení LAI na základě transmitance u kukuřice. 

text  

T.Hurtalová

Prenos tepla a vodnej pary v PVA ako klímotvorný prvok porastu.

text  

Š.Kveták

Závislosť sýtostného doplnku od poveternostnej situácie v nížinnej klíme

text  

T.Litschmann

Příspěvek ke klimatografii vinohradnických lokalit na Slovensku.   

text  

F. Špánik

Prudukčný potenciál viniča hroznorodého.

text 

O. Braslavská

Pokles zásob podnej vlahy v jarnom období 1993

text 

J. Svoboda,

J. Rožnovský

Dynamika půdní vláhy pod porosty ječmene jarního

text 

A. Prax

Vlhkostní režim půd jihomoravského luhu a jeho změny

text 

L.Tužinský

Vplyv klimatických zmien na vlhkosť pody v lesných ekosystémoch

text 

E. Závodská,

D. Bilčík

Troposférický ozón a riziká rastu jeho koncentrácie

text 

M. Nováková

Biologický monitoring pro indikaci rozložení koncentrace oxidu siřičitého v sentické kotlině

text 

P. Ondr,

V. Chalupský

Využití automatické meteorologické stanice

text 

R. Hrubý

Počítačové programy pro prognózu chorob a škůdců v ochraně rostlin

text 

I. Marková,

D. Janouš

Mikroklima kultivačních komor pro dlouhodobou simulaci zvýšené koncentrace CO2 umístěných v polních podmínkách.

text 

F.Toman,

J. Sanetrník,

J. Filip

Vliv klimatických podmínek na faktor erozní účinnosti přívalových dešťů

text 

E. Dunajský,

V. Jenča

Závislosti nástupu a trvania fenologických fáz na meteorologické prvky u vybraných plodín z Agrometeorologického observatória Trebišov-Milhostov

 

text