Obsah sborníku

 Plný text příspěvků je ve formátu Adobe Acrobat

Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, editoři nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé aplikací prezentovaných výsledků

Odpovědná osoba název práce   poznámka
František Matejka, Jaroslav Rožnovský, Tatjana Hurtalová, Dalibor Janouš

Súčasný stav a perspektívy výskumu mikroklímy Rastlinných porastov

 text  

Jaroslav Antal, 

Dušan Igaz, 

František Špánik

VPLYV METEOROLOGICKÝCH FAKTOROV NA PREDVEGETAČNÚ PÔDNU VLHKOSŤ V RÔZNYCH PESTOVATELSKÝCH SYSTÉMOCH

 text  
Marian Ostrožlík

Dlhodobé zmeny v príjme globálneho žiarenia v Mlyňanoch

 text  
Karel Plíšek

MĚŘENÍ VÝPARU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ V LETECH 1971-2000

 text  

Jaroslav Střeštík

Výskyt teplých a studených dní v průběhu dvou století V PRAŽSKÉM KLEMENTINU

 text  

Gražyna Knozová, 

Jaroslav Rožnovský

SROVNÁNÍ ZPŮSOBŮ VÝPOČTU PRŮMĚRNÝCH DENNÍCH TEPLOT A VLHKOSTI VZDUCHU

 text

 

Tomáš Litschmann,

Eva Klementová

Ovlivňování mikroklimatu v uzavřených prostorách závlahovými prostředky

 text  
       

Katarína Střelcová, 

Jozef Minďáš, 

Jaroslav Škvarenina, 

Ladislav Tužinský

šTúdium mikroklímy a bioklímy horských lesných porastov

I. Vertikálna variabilita

 text fotogalerie

Ladislav Tužinský, Katarína Střelcová, Jaroslav Škvarenina, Erik Tužinský

Štúdium mikroklímy a bioklímy horských lesných porastov

II. Vplyv hustoty porastu na mikroklímu

 text   
Tomáš Litschmann, Pavel Hadaš

Mikroklima vybraných porostních stanovišť

 text  
Taťjana Hurtalová, František Matejka, Dalibor Janouš, Jaroslav Rožnovský

Vplyv smrekového porastu na prúdenie a vertikálne zvrstvenie teploty a vlhkosti vzduchu

 text  

Dalibor Janouš , 

Irena Marková 

Radiační režim smrkového porostu lokality Bílý Kříž, Moravskoslezské Beskydy

 text fotogalerie 

Martin Navrátil, 

Vladimír Špunda

Spektrální charakteristiky dopadající sluneční radiace na lokalitě Bílý Kříž

 text  
       

Miroslav Ondruš,

Ladislav Tužinský, 

Peter Fleischer

METODICKÉ  POSTUPY  STANOVENIA  VODNEJ  BILANCIE  HORSKÝCH   LESOV  TANAPu

 text  fotogalerie
Zdeňka Klimánková, Radek Pokorný, Jiří Kulhavý Vodní režim horské smrčiny

– srážky, intercepce

 text

fotogalerie

Bagar Rudolf

Potenciální ohrožení suchem podle souborů lesních typů

 text příloha

Zuzana Sitková, 

Ivan Mészároš, 

Peter Fleischer

Odvodenie teplôt vzduchu z potenciálneho príkonu slnečnej energie v oblasti horských smrečín Tatier

 text fotogalerie
Zuzana Zvěřinová,  Kateřina Havránková Směr a rychlost proudění vzduchu na experimentálním ekologickém pracovišti Bílý Kříž  text  

Pavel Hadaš, 

Vítězslav Hybler

Analýza vlastností porostního mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy

 text fotogalerie

Petr Vráblík, 

Jaroslava Vráblíková

POZNATKY ZE SLEDOVÁNÍ MIKROKLIMATU NA VÝSYPKÁCH
 text fotogalerie
       

Jiří Vysoký

POZNATKY Z MĚŘENÍ KLIMATICKÝCH VELIČIN NA VÝSYPKÁCH

 text  

Jakub Jeništa, 

Josef Švec

 ZKUŠENOSTI  ZÍSKANÉ PŘI SLEDOVÁNÍ KLIMATU NA VÝSYPKÁCH NA MOSTECKU

 text  

Filip Špaček, 

Jiří Schneider,

Ilja Vyskot

POROSTNÍ MIKROKLIMA A FUNKCE LESŮ

 text  
Petr Blinka Metoda klimatologického hodnocení sucha a suchých období

 text

  

Mojmír Kohut

VYbrané  metody  výpočtu  evaporace a  evapotranspirace

 text  

Jana Dufková, František Toman

VÝŠKOVÝ PROFIL RYCHLOSTI VĚTRU NA METEOROLOGICKÉ STANICI ŠZP ŽABČICE

 text